Verkeersongeval

Iedere bestuurder die aan een ademtest wordt onderworpen heeft het recht om een uitstel van 15 minuten te vragen. Het is verstandig om van dat recht gebruik te maken als je kort voor de test nog alcohol gedronken hebt.

Je mag de test ook weigeren. In dat geval wordt er een dokter aangesteld om bloed te trekken en zal hij het resultaat bepalen. Indien je dan positief (zie uitleg hieronder) blijkt te zijn, kan de boete wel hoger oplopen.

De uitslag van de ademtest kan zijn:

S (safe)
Het alcoholgehalte is kleiner dan het wettelijk toegelaten maximum. (< 0,22 mg/liter). Je mag doorrijden.

A (alarm)
Het resultaat is positief, dat wil zeggen dat het alcoholgehalte hoger is of gelijk aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter.
Je rijbewijs wordt voor 3 uur ingehouden door de politie.

P (positief)
Na een positieve ademtest wordt er een ademanalyse gedaan om de hoeveelheid alcohol in de uitgeademde lucht te meten.

Het resultaat is positief, dat wil zeggen dat het alcoholgehalte hoger is of gelijk aan 0,35 mg/liter.
- van 0,35 mg/liter tot 0,64 mg/liter wordt je rijbewijs voor 6 uur ingehouden door de politie. Vooraleer u uw rijbewijs terugkrijgt, zal je een negatieve ademtest moeten afleggen. Als deze test niet negatief is, volgt er opnieuw een rijverbod in functie van het vastgesteld alcoholgehalte.
- vanaf 0,65 mg/liter wordt de officier van gerechtelijke politie verwittigd. Deze kan beslissen om je rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een periode van 15 dagen.

Het spreekt voor zich dat je geen voertuig mag besturen tijdens deze inhouding of intrekking!
De politieambtenaar die het ongeval registreerde, deelt je normaal gezien de gegevens van de tegenpartij met een standaardformulier mee (naam, adres, gegevens voertuig, verzekeringsmaatschappij en polisnummer).

Heb je deze gegevens toch niet gekregen, dan kan je telefonisch contact opnemen met een wijkpost. Vermeld zeker je proces-verbaalnummer, dit begint met "HV....".
Dat is niet mogelijk. De politie kan je de gegevens van de tegenpartij bezorgen en kan je, indien je erom gevraagd hebt, een kopie van je verklaring geven. Enkel de Procureur des Konings Halle/Vilvoorde kan jou (of je raadsman) de toelating geven om inzage en kopie te nemen van het dossier.
Als de schade meevalt en er niemand gewond is, de verzekeringen van beide partijen in orde zijn, er geen tekenen van dronkenschap bij de bestuurders is, kunnen partijen zelf de schadeformulieren (Europees aanrijdingsformulier) invullen, ondertekenen en opsturen naar de verzekeringsmaatschappijen.

Is er discussie, dan kan je de politie altijd ter bemiddeling ter plaatse vragen.

Wanneer er veel schade is en/of er één of meerdere gewonden zijn, moet je altijd de politie bellen. Zij komen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval vast te stellen. De politie neemt van alle bestuurders een ademtest af.