Verkeersboete

Vóór de op het proces-verbaal van waarschuwing aangegeven termijn moet je je in regel stellen. Je biedt je aan op een politiebureau naar keuze, waar gecontroleerd wordt of je je in regel stelde. Deze politiedienst stuurt het ingevulde waarschuwingsformulier naar ons door.

Opgelet! Een proces-verbaal van waarschuwing blijft een vaststelling van een overtreding. In theorie kan het parket toch nog een minnelijke schikking onder de vorm van een boete voorstellen of overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.
Het bedrag van de boete staat vermeld op de onmiddellijke inning. Belangrijk is dat je het bedrag afleidt op basis van de gemeten snelheid en niet op basis van de gecorrigeerde snelheid (beide snelheden staan vermeld op de onmiddellijke inning).

Wees voorbereid en bereken zelf je boete op wegcode.be.
Bij versleping van je voertuig
Je betaalt je versleping via de bijgevoegde overschrijving. Het bedrag van de boete staat vermeld op de overschrijving. Vermeld zeker de gestructureerde mededeling!

Bij andere verkeersovertredingen
Je ontvangt het overschrijvingsformulier nadat je je onmiddellijke inning (uitgezonderd de zware overtredingen) kreeg toegestuurd.

De vooropgestelde betalingstermijn bedraagt 10 dagen. Wanneer je niet tijdig betaalt, ontvang je een maand na de ontvangst van het eerste overschrijvingsformulier een herinnering. Zo kan het soms gebeuren dat je in het buitenland bent wanneer je een overschrijvingsformulier thuis ontvangt. Ook hiervoor geldt dezelfde voorvermelde regel: na een maand krijg je een herinnering toegestuurd.
U kan betwisten door in te loggen op de website www.verkeersboetes.be met het PV-nummer en identificatiecode. Via de rubriek 'Betwisting' kan u het betwistingsformulier invullen en afdrukken. U kan het betwistingsformulier eveneens aanvragen via het contact center op het nummer +32 (0)2 278 55 60. Het document wordt dan per post verstuurd naar uw adres.

Een geldig formulier is ingevuld en ondertekend, en wordt teruggestuurd naar het adres vermeld op het document.
Adres: Verkeersboetes, PB 30046 te 1000 Brussel.

Als uw betwisting wordt aanvaard, zal het dossier worden afgesloten. Als uw betwisting niet wordt aanvaard, loopt de procedure verder.

Sinds de invoering van de Cross Border worden de onmiddellijke inningen niet langer door de politiediensten verzonden. De data worden automatisch overgemaakt aan het MACH (informatiesysteem van de politieparketten) waarna de onmiddellijke inningen worden verzonden door Bpost.
Momenteel circuleren er frauduleuze e-mails om verkeersboetes te betalen.
De toon van de e-mails is meestal dringend en alarmerend. Voorbeeld: "U hebt nog een bedrag bij ons openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift. U hebt al een herinnering ontvangen."
Reageer niet op zo'n e-mail en betaal het gevraagde bedrag niet.

Begaat u een verkeersovertreding, dan stuurt de dienst verkeersboetes u een brief per post. Op die brief staan enkele gegevens waarmee u de boete op www.verkeersboetes.be kunt betalen.
De dienst verkeersboetes stuurt betalingsverzoeken nooit via e-mail.

Melden?
Wie dergelijke mails ontvangt, kan dat melden bij Safeonweb.be, of via verdacht@safeonweb.be.