Verkeer

Voor een overzicht van de omleidingen en de verkeershinder in het algemeen op het grondgebied van de Politiezone Rode, kan je terecht op de website van GEOPUNT.
Je hoeft bovenaan enkel het adres of de naam van de gemeente in te geven, en vervolgens krijg je de nodige info te zien op kaart.

Om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen, zet de politie verschillende middelen in. Onder andere het voeren van regelmatige verkeerscontroles horen hier bij.
Een overzicht van SOMMIGE resultaten van onze snelheidscontroles vindt u hier: