Slachtofferhulp

Wat is een schijn- of gedwongen relatie
Vreemdelingen, soms met Belgen als medeplichtigen, misbruiken een huwelijk, maar ook steeds vaker wettelijk samenwonen om aan een verblijfsrecht te geraken. In dergelijke gevallen is sprake van een schijnrelatie waarbij ofwel beide partners het misdrijf plegen ofwel één van beide dader is en de andere slachtoffer. Daarnaast worden jonge meisjes soms tegen hun wil gedwongen te huwen.

Informatie
- Op de website www.schijnrelatie.be vind je alle informatie.
- In de brochure "Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie" vind je nog wat extra informatie.
- In een drieminuten durend filmpje wordt het probleem toegelicht.

Slachtoffer?
Meld dit aan:
- Cel schijnrelaties via de helpdesk van de dienst vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse zaken): 02 793 80 00 of infodesk@ibz.fgov.be.
- Gemeentebestuur.
- Politie.
- Belgische ambassades en consulaten.
Geforceerde deur, doorzochte woning, open kasten, leeggemaakte lades: iemand is bij u binnen geweest...
U bent in shock en u zit met een heleboel vragen.
Het is niet gemakkelijk om te weten waarmee te beginnen!

Volg deze brochure, en u weet wat u moet doen en tot wie u zich moeten wenden om het trauma, dat verbonden is aan de inbraak, te verwerken.
Hoe verwerk je een ingrijpende gebeurtenis? Wat moet je regelen? Hoe kan je een klacht indienen? Waar kan je terecht voor informatie en ondersteuning? Dit zijn maar een aantal van de vragen die slachtoffers van een misdrijf, een verkeersongeval, een ramp of een terreuraanslag zich kunnen stellen. Om hierop een antwoord te geven, werd de website www.slachtofferzorg.be ontwikkeld. Je vindt er een pagina rond slachtofferschap in het buitenland en verschillende pagina's met meer concrete informatie en ondersteuning rond een aantal feiten.

De informatiebrochure voor slachtoffers vind je hier.
Deze brochure geeft u een duidelijk overzicht en antwoorden op de meeste vragen in verband met een overlijden van een naaste.