Preventie

Na een inbraak blijkt vaak dat het slachtoffer geen goede beschrijving kan geven van de gestolen goederen of dat hij zelfs niet met zekerheid kan zeggen wat er precies gestolen is. Daardoor is het voor de politie heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk om gestolen goederen op te sporen. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 90 % van de goederen die na een arrestatie in beslag zijn genomen, niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Veel slachtoffers van een diefstal kunnen ook niet bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van hen is. Het is dus belangrijk om te weten wat u in huis heeft. Waarom merken en registreren?

Uw waardevolle voorwerpen merken en registreren heeft als voordeel dat u heel snel en makkelijk aangifte kunt doen van een diefstal. De politie weet wat zij moet zoeken en kan heel snel de eigenaar identificeren. De eigenaar krijgt daardoor zijn gestolen voorwerpen veel sneller terug.

Een ander voordeel van gemerkte voorwerpen is dat ze moeilijk verkoopbaar zijn, wat hun waarde voor de inbreker vermindert. Bovendien verhoogt een merkteken de pakkans aanzienlijk. Inbrekers laten gemerkte voorwerpen daarom liever liggen.

Hoe merken en registreren?

Registratie:
Op een registratieformulier kunt u het merk, type en serienummer van de waardevolle voorwerpen kort omschrijven. Als er specifieke kenmerken zijn waaraan men het voorwerp kan herkennen, zoals een kras, een verkleuring of andere eigenaardigheden, dan kunt u dat ook vermelden.

Cultuurvoorwerpen, bijvoorbeeld schilderijen, zijn meestal unieke stukken zonder merk, type of serienummer. Voor deze voorwerpen bestaat er daarom een specifiek registratieformulier (dat eveneens gedownload kan worden op www.besafe.be). Als u een cultuurvoorwerp registreert, is het verstandig om ook een foto van het voorwerp toe te voegen.

U kunt natuurlijk al uw eigendommen fotograferen, maar foto's zijn toch vooral nuttig bij kunstwerken, juwelen en andere unieke stukken die geen merk, type of serienummer hebben. De volgende tips kunnen u helpen om een goede foto te nemen:
- Maak een kleurenfoto.
- Als het voorwerp er vanuit een andere hoek anders uitziet, dan kunt u het best meer dan één foto nemen.
- Een close-up van een specifiek kenmerk (kras, verkleuring …) kan de identificatie helpen.
- Neem de foto in daglicht, tegen een neutrale, niet-reflecterende achtergrond.
- Leg een meetlat naast het voorwerp, zodat de omvang meteen duidelijk is.
- Nummer de foto's en noteer ze op het registratieformulier.

Merken:
Een voorwerp merken doet u door het een eigen nummer te geven. Ook objecten die al een eigen serienummer hebben, kunt u merken. Het nummer dat het vaakst wordt aangebracht, is het rijksregisternummer (zonder spaties, punten of tussenstreepjes). Als het om niet-persoonlijke voorwerpen gaat, kunt u ook het btw-nummer aanbrengen. Begin het nummer met een P (van preventie) en sluit af met een C (criminaliteit). Zo kunnen dieven het nummer niet aanpassen.

Voorbeeld: P00000000000C (P 11 cijfers C)

U kunt een voorwerp zelf merken met een graveerpen. De preventieambtenaar van uw lokale preventiedienst kan u meer informatie geven over deze methode. U kunt ook onuitwisbare inkt aanbrengen, bijvoorbeeld met een alcoholstift. Als u het merkteken op een zichtbare plaats aanbrengt, worden dieven er meteen door afgeschrikt. Een kunstwerk kunt u natuurlijk beter niet op een zichtbare plaats graveren of voorzien van een nummer met onuitwisbare inkt. Toch kunt u ook kunstvoorwerpen merken. Gebruik daarvoor de onzichtbare inkt van bijvoorbeeld een UV-pen. Die kan achteraf gelezen worden met een UV-lamp. De inkt verzwakt na verloop van tijd. Gebruik hem daarom het best op de onder- of achterkant van het voorwerp. U kunt het merken natuurlijk ook jaarlijks herhalen om er zeker van te zijn dat het merkteken leesbaar blijft.

Het registratieformulier is hier te vinden.
Fiets gestolen?
Doe steeds aangifte! De politie vindt regelmatig fietsen terug en kan ze op die manier terugbezorgen. Je hoeft hiervoor niet naar het politiekantoor te gaan. Dit kan snel een eenvoudig via de website www.policeonweb.be.
Hou ook de website www.gevondenfietsen.be in de gaten. Op deze website registreert de politie of het gemeentepersoneel gevonden fietsen aan de hand van een foto en de belangrijkste kenmerken. Je kan je ook inschrijven op deze website om meldingen via e-mail te ontvangen. Wanneer er dan een nieuwe fiets geregistreerd wordt die voldoet aan de kenmerken van jouw fiets krijg je hier bericht van.
TIP: Maak een foto van je fiets! Eigenaars hebben vaak moeite om hun gestolen fiets te beschrijven.

Fietsdiefstal vermijden?
Doe je fiets altijd op slot, zelfs al laat je hem maar even achter en ook al zet je hem op privéterrein of in een bewaakte fietsenstalling.
Gebruik een degelijk U-slot of een zwaar kettingslot waarmee je het kader aan een vast voorwerp (fietsenrek, paal) bevestigt. Je kan ook een tweede slot gebruiken om je wiel aan je frame vast te maken.

Denk er ook aan om je fiets te laten graveren.
- Gegraveerde fietsen zijn minder aantrekkelijk voor dieven dan niet gegraveerde fietsen.
- Je kan meteen bewijzen dat je fiets van jou is, waardoor je hem sneller terugkrijgt.
- De politie kan je gemakkelijk opsporen en je fiets terugbezorgen.

Informeer bij je gemeente of lokale politie naar de gratis graveermomenten.
Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis.

Vanuit de Politiezone Rode zijn wij uiteraard bezorgd omtrent de veiligheid, onder andere inzake het risico op inbraken in uw woning en in voertuigen.

Ons afwezigheidstoezicht houdt in dat uw woning wordt opgenomen in het patrouilleschema. Regelmatig wordt nazicht gedaan van de toestand. Dit gebeurt grondiger dan bij een klassieke patrouille : ook de achterzijde van de woning wordt gecontroleerd, indien dit mogelijk is.

De vakantiemaanden vormen een extra risicofactor : inbrekers weten ook dat vele woningen leeg staan gedurende meerdere dagen. Het zou spijtig zijn als u bij de terugkomst uit een welverdiende vakantie moet vaststellen dat ongewenste "gasten" binnengeweest zijn in uw woning. Volledig te vermijden is het uiteraard niet en het is zeker niet van dien aard om er uw vakantie voor te laten. U kunt echter bepaalde zaken doen om het risico op inbraken in uw woning en in voertuigen te verminderen. Wij geven u hierbij graag volgende tips.

Onverminderd ons afwezigheidstoezicht vraagt U in eerste instantie wel best Uw buren en/of personen uit Uw buurt gedurende Uw afwezigheid toezicht uit te oefenen op Uw woning en bij de minste verdachte vaststelling de politie te verwittigen.

Afwezigheidstoezicht kan je best aanvragen via het formulier op Police-On-Web.

Opgelet: bezorg het ingevulde formulier minstens 7 dagen voor vertrek.

Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie één van de contactpersonen die je hebt opgegeven.

Brochure 'Check-list vertrek'
Je wilt natuurlijk zorgeloos op vakantie kunnen vertrekken. Dat houdt in dat alles in je koffer moet zitten. Maar ook dat je je woning zo veilig mogelijk achterlaat.

Om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste zaken gecontroleerd hebt, kan je de checklist raadplegen.