Nieuws

De wintermaanden komen er aan en helaas nemen daarbij ook steeds de diefstallen in woning toe. Gelieve de politie METEEN
Lees meer >>
Beste ouder, Op 1 september hebben de kinderen opnieuw het school aangevat. Ondertussen is er een dikke week verstreken en
Lees meer >>
Beste inwoners, Naar jaarlijkse gewoonte tekent uw politiezone tevens present tijdens de jaarmarkt en de rommelmarkt die plaatsvinden op 25
Lees meer >>
De Politiezone Rode rouwt om de slachtoffers van de natuurramp. Het menselijk leed laat ons niet onberoerd en wij wensen
Lees meer >>
Uitschietende takken langs het openbaar domein (wegen, voetpaden, buurtwegen of voetwegen) zorgen in veel gevallen voor onveilige situaties. Ze belemmeren
Lees meer >>
Inbrekers beleven hoogdagen tijdens vakantieperiodes. Ze profiteren van onze langdurige afwezigheid om ongestoord hun slag te slaan. Om die reden
Lees meer >>
Drie minderjarige daders van een gewapende overval op de Proxi Delhaize te Linkebeek werden geïdentificeerd, geïnterpelleerd, verhoord en bekenden de
Lees meer >>
We krijgen regelmatig meldingen van parkeeroverlast: auto's die op fietspaden en trottoirs staan, vrachtwagens die in woonwijken zijn geparkeerd, voertuigen
Lees meer >>
Zoals de voorbije jaren zet de PZ Rode tijdens de feestdagen sterk in op bijkomende ploegen op het terrein. De
Lees meer >>
Alcohol achter het stuur is en blijft levensgevaarlijk. Vorig jaar was bij 1 op de 9 letselongevallen een bestuurder onder
Lees meer >>