Aangifte

Ben je slachtoffer van een misdrijf? Werd je wagen beschadigd? Was je betrokken in een verkeersongeval met gewonden? Je portefeuille gestolen of kwijt? Aarzel dan niet om aangifte te doen bij de politie. Alleen dan kan een onderzoek gestart worden.

Er zijn drie manieren waarop je aangifte kan doen:
1. In een wijkpost, tijdens de openingsuren kun je terecht op een van onze commissariaten;
2. Online politieloket, voor bepaalde feiten kan je aangifte doen via het online politieloket;
3. Ter plaatse, bij dringende interventies of misdrijven waarbij vaststellingen nodig zijn komt de politie ter plaatse.

Aangiftes via de telefoon, e-mail of sociale media zijn niet mogelijk.
Niet-dringende meldingen zoals geluidsoverlast, defecte verkeerslichten, … kunnen wel telefonisch gemeld worden via uw wijkpost.

1. In een wijkpost
Je kan terecht in 3 wijkposten om aangifte te doen of een klacht neer te leggen:
- Hoofdgebouw Sint-Genesius-Rode
- Wijkkantoor Drogenbos
- Wijkkantoor Linkebeek

2. Online politieloket
Police-on-web is het online politieloket dat 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar is via www.police-on-web.be, je kan er terecht voor aangifte van bepaalde feiten, het aanvragen van een vakantietoezicht of het aanmelden van je alarmsysteem.

Aangifte kleine misdrijven
Voor aangifte van volgende feiten kan je op www.police-on-web.be terecht:
- fietsdiefstal.
- bromfietsdiefstal.
- winkeldiefstal.
- vandalisme.
- graffiti.

3. Ter plaatse
In nood, bij dringende interventies (verkeersongevallen met gewonden, ...) of bij feiten waarbij vaststellingen noodzakelijk zijn (inbraak, winkeldiefstal met camerabeelden, ...) of waarbij de daders nog aanwezig zijn, komt de politie ter plaatse.

Bel 101.
Binnen de 8 dagen na de verhuis moet u aangifte doen van uw adreswijziging in uw gemeente of uw nieuwe gemeente.

De wijkinspecteur komt dan op het adres langs om te controleren of u er daadwerkelijk woont. Daarna kan u zich aanbieden op de dienst bevolking van uw gemeente. Hier wordt ook het adres op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) aangepast.
Via Police-on-web kunt u uw alarmsysteem registreren.

Hiervoor moet u zich identificeren bij het Police-on-Web via uw elektronische identiteitskaart (eID), uw burgertoken in combinatie met gebruikersnaam en paswoord of uw gebruikersnaam en paswoord op het Federale Portaal.

Neem er ook zeker eens dit artikel bij!
Waar moet je rekening mee houden bij de installatie van bewakingscamera's?
Welke regels zijn van toepassing?

Je kan het allemaal vernemen via deze brochure.
Wat is een BIN?
En hoe richt je een BIN op?

Het antwoord vind je in deze omzendbrief.
Bij de inschrijving van elk voertuig en voor elke toegekende kentekenplaat, reikt de dienst inschrijving voertuigen (DIV) een inschrijvingsbewijs (CIM) uit.

Het CIM bewijst dat het voertuig in België werd ingeschreven. Dit document wordt opgestuurd per post naar het adres van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager.

Het inschrijvingsbewijs bestaat uit twee delen. Het deel "voertuig" dat steeds in het voertuig moet worden bewaard wanneer het voertuig op de openbare weg rijdt, stilstaat of geparkeerd wordt.

Zelfs wanneer het voertuig niet meer ingeschreven is, moet de eigenaar van het voertuig het volledig document bijhouden.

Opgelet! De DIV heeft vastgesteld dat +/- 10 000 inschrijvingsbewijzen die via bpost verzonden werden, niet door de eigenaars in ontvangst werden genomen. Dit wil zeggen dat een groot aantal voertuigeigenaars niet over het goede inschrijvingsbewijs beschikken of gewoon zonder inschrijvingsbewijs rijden, wat niet mag!

Wie zijn inschrijvingsbewijs via bpost niet heeft ontvangen, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de DIV op het e-mailadres retour.div@mobilit.fgov.be.

Gelieve duidelijk het kentekennummer te vermelden en hoe het inschrijvingsbewijs moet worden bezorgd (verzending per post aan het adres van de eigenaar) of in ontvangst zal worden genomen (afhaling aan de loketten in Brussel of in een antenne).