Afspraak op de wijkantennes van Drogenbos & Linkebeek

Vanaf 01/09/2022 wordt u verzocht om een afspraak te maken voor het indienen van een niet-dringende aangifte of klacht op de wijkantennes van Drogenbos & Linkebeek. Doordat uw wijkinspecteur op voorhand weet wanneer en voor welke klacht of aangifte u een afspraak heeft gemaakt, kan de politieambtenaar u gerichter, sneller en kwaliteitsvoller verder helpen. Op ogenblikken dat er geen afspraken geboekt zijn, kan u de wijkinspecteur dan aantreffen in zijn wijk.

1. Om een afspraak te maken op het wijkkantoor, volstaat het om te surfen naar onze website pzrode.be (24/24).
2. Met één muisklik wordt u er doorverwezen naar onze agenda om een afspraak vast te leggen in de taalrol van jouw keuze (NL/FR).
3. U krijgt vervolgens een lijst van onderwerpen van type van klachten waaruit u kan kiezen. Aan u om de reden van uw aangifte te selecteren.
4. Ten slotte krijgt u een overzicht van de nog beschikbare tijdsloten in de agenda en kiest u het tijdstip dat u het beste past!

Na de reservatie ontvangt u per mail een bevestiging van de afspraak en een overzicht van de documenten en andere voorwerpen die u eventueel dient mee te nemen bij de klachtopname. 24 u op voorhand zal u eveneens een herinneringsmail ontvangen voor uw afspraak.

De burgers die geen toegang tot het internet hebben of die minder technisch aangelegd zijn, kunnen een afspraak laten vastleggen met hun wijkinspecteur door te bellen naar het algemeen nummer 02/363.73.83.

De wijkinspecteurs blijven uiteraard ook steeds telefonisch bereikbaar op hun dienst-gsm terwijl zij in hun wijk zijn. Kent u de gegevens van uw wijkinspecteur nog niet?

U kan diens naam en telefoonnummer makkelijk terugvinden op onze website pzrode.be!
Opgelet: Voor dringende politiehulp blijft uiteraard het telefoonnummer 101 van toepassing!