Nieuwe schooljaar: politietoezicht

Beste ouder,

Op 1 september hebben de kinderen opnieuw het school aangevat. Ondertussen is er een dikke week verstreken en we hopen dat uw kind het nieuwe schooljaar goed begonnen is!
Ook dit schooljaar hebben wij extra politiepersoneel ingezet om er over te waken dat het verkeer veilig verloopt door erop toe te zien dat elke weggebruiker zich hoffelijk gedraagt en zich houdt aan de verkeersregels.
Het is namelijk mede onze zorg dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen gaan.

Met regelmaat zal er dan ook doorheen het schooljaar politietoezicht gehouden worden.
Deze taak neemt uw wijkinspecteur of een inspecteur gespecialiseerd in verkeersmaterie voor zijn rekening.
Zij kijken er onder andere op toe dat de wagens reglementair staan geparkeerd, dat voetgangers correct de straat oversteken en of de kinderen op de juiste manier vastgeklikt zijn met hun gordel.

Indien u zelf gevaarlijke verkeerssituaties wilt melden kan u ons een schrijven richten via het e-mailadres van de lokale politiezone Rode: PZ.Rode@police.belgium.eu.