Mondmasker verplicht: kritieke punten

Bericht aan de bevolking van de politiezone Rode,

Op 28/07/2020 zijn de drie burgemeesters van de PZ Rode (van de gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode) bijeen gekomen met de korpschef van de politiezone Rode en dit in het kader van de Covid-19 problematiek. Het doel van deze vergadering was om een gezamenlijk standpunt in te nemen en een eenvormig handhavingsbeleid uit te werken in de strijd tegen het coronavirus op het grondgebied van de drie gemeentes.

Elk van de drie burgemeesters heeft voor zijn gemeente kritieke punten en straten bepaald waar het dragen van een mondmasker als bijkomende maatregel verplicht zal zijn. Deze kritieke punten kunnen per gemeente geraadpleegd worden op de website van de respectievelijke gemeenten. De zones waar het mondmasker verplicht gedragen moet worden zullen duidelijk afgebakend worden met hiervoor aangebrachte borden of affiches.

Het dragen van het mondmasker neemt niet weg dat een afstand houden van 1,5m en handhygiëne nog steeds de belangrijkste voorzorgsmaatregelen zijn in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De politiezone Rode zal erover waken dat de Corona-maatregelen (dragen mondmasker, respecteren sluitingsuren, afstand houden, bijeenkomsten, …) op het grondgebied van de zone nageleefd worden en zal optreden indien inbreuken vastgesteld worden.

Wij rekenen op de burger- en verantwoordelijkheidszin zin van iedereen om zorg te dragen voor jezelf en voor de anderen!