Racisme: Bericht van de Korpschef

Beste burger,

De gebeurtenissen in de Verenigde Staten waarbij politiegeweld geleid heeft tot het overlijden van een inwoner in de stad Minneapolis heeft ook ons niet onbewogen gelaten. De beelden spreken voor zich en in onze rangen werden ze ook druk besproken. De dood van Georges Floyd heeft geleid tot een wereldwijd protest tegen politiegeweld waarbij veralgemeningen niet ontweken en zelfs aangemoedigd worden. Elke rechtgeaarde politieambtenaar is het erover eens dat excessief politiegeweld, dat racistisch politiegeweld en dat racisme niet te tolereren zijn bij de politie. Racisme is een denkpatroon en dat kunnen wij niet detecteren. Als het zich omzet in daden en feiten dat kunnen wij wel optreden en wij zijn ervan overtuigd dat de geïntegreerde politie dat ook doet.

Wat wij echter vaststellen is dat een sprekende groep mensen, naast een stilzwijgende massa, onverstoorbaar en zonder terughoudendheid op straat en in de media dé politie vereenzelvigt met racisme en racistisch geweld. De term “all cops are bastards” haakt er in. We merken dat bij onze politiemedewerkers en bij uitbreiding zelf bij onze administratieve medewerkers. Sommige van onze jonge mensen reageren zelf op sociale media en beginnen groeperingen en organisaties die gewin proberen te behalen rond de hetze die nu ontstaat tegen de politie “te liken”. De vakverenigingen reageren ook, wat op zichzelf een goede zaak is, maar wat wij missen is een formele reactie vanuit de geïntegreerde politie.

Tijdens de vergadering van de korpschefs en van de federale politie van Halle-Vilvoorde werd er beslist om jullie een schrijven te richten met een oproep tot een wijze, ondersteunende reactie vanuit de geïntegreerde politie waarin we een hand reiken naar burgers die willen ageren, maar waarin we ook een oproep doen op respect voor de politie, voor de mannen en vrouwen achter het uniform. Om het bijna letterlijk te zeggen, de realiteit is niet zwart versus wit, de realiteit is niet politie versus de rest. De geïntegreerde politie is gemeenschapsgericht en kan niet aanvaarden dat de gemeenschap de politie afstoot.