Corona: Bericht van de Korpschef

Beste inwoners van Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode,

Als korpschef van de politiezone Rode wens ik een oproep te doen naar iedereen. De strikte maatregelen die door de nationale veiligheidsraad werden opgelegd, zijn onontbeerlijk om de opmars van het coronavirus te stoppen en om deze crisis te overwinnen.

Als politiedienst zijn wij belast door de overheid met het toezicht op de naleving van deze maatregelen. Toch stellen wij vast dat burgers zich niet altijd houden aan deze regels. Zo werd er ons op regelmatige basis gemeld dat kinderen, jongeren, … samentroepen of bijeenkomen op verlaten plaatsen, speel- en sportterreinen, enz…

Ik doe dan ook een oproep aan alle ouders om hun kinderen te sensibiliseren voor het gevaar dat hieraan verbonden is. Het is immers de verantwoordelijkheid van de ouders om het toezicht op hun minderjarige kinderen te verzekeren.

Ik reken dan ook op jullie verantwoordelijkheidszin om erover te waken dat de maatregelen strikt worden nageleefd.

Ik wens jullie in naam het politiekorps tevens veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Groetjes,
Hoofdcommissaris Frank Van der Perre
Korpschef van de PZ Rode