Info over het coronavirus

De FOD Volksgezondheid heeft alle info over het coronavirus verzameld op een handige website.

Actuele informatie over het coronavirus

De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken de actualiteit. Hoewel het hoofdzakelijk over een probleem in China gaat, begrijpen wij dat ook jij vragen hebt over jouw veiligheid.
Daarom heeft de federale overheidsdienst Volksgezondheid, in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen.

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen. Op de website kan je ook per mail jouw vragen kwijt of je kan bellen naar het gratis info-nummer 0800/14 689.

Ook op Twitter (@be_gezondheid) en Facebook informeert de FOD Volksgezondheid doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen dit virus, en dus ook tegen de wintergriep.