De PZ Rode zet mobiele ANPR-camera in!

Sinds december 2018 heeft de PZ Rode mobiele ANPR-camera’s in gebruik. Naast de vaste ANPR-camera’s op de Waterloosesteenweg is de PZ Rode uitgerust met een semi-anoniem voertuig uitgerust met ANPR-camera’s.

ANPR-camera’s: wat hangt er werkelijk boven ons hoofd?
Tegenwoordig hangen er steeds meer camera’s boven onze snelwegen. Onbewust krijgen we er dus elke dag mee te maken, maar nog altijd denkt men dat het gaat om nieuwe flitscamera’s. De zogenaamde ANPR-camera’s kunnen echter meer, véél meer. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, automatische nummerplaatherkenning dus.
ANPR werkt in 2 stappen: het herkennen van een nummerplaat met behulp van optische leesapparatuur en het koppelen van die informatie aan lijsten met nummerplaten waarmee iets aan de hand is, bijvoorbeeld een wagen die niet is verzekerd, een bestuurder die zijn verkeersbelastingen niet betaalde… Ook is het een handig hulpmiddel in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme.

Nummerplaatherkenning is buitengewoon complex. Er bestaat niet zoiets als een standaard nummerplaat. Ze hebben verschillende lettertypes en posities. ANPR-camera’s moeten daarom erg veel variatie kunnen verwerken, willen ze effectief zijn. Ze zijn gemaakt zodat ze gemakkelijk buitenlandse nummerplaten kunnen herkennen.

De mobiele ANPR wordt in de Politiezone Rode ingezet in diverse domeinen, onder andere:
– bij gerichte verkeerscontroles, om na te gaan of de in het verkeer gebrachte voertuigen in regel zijn met de wetgeving, zoals inschrijving, verzekering, technische keuring;
– ter opsporing van nationaal en internationaal geseinde voertuigen die rondrijden op het Belgische grondgebied;
– in de strijd tegen inbraken, zowel proactief als repressief. Zo wordt er regelmatig een ANPR-ploeg ingezet met een proactief en/of repressief, ontradend en reactief karakter in het domein van woninginbraken en rondtrekkende dadergroeperingen;
– in het domein van overlast door sluikstorten, vernielingen en graffiti;
– in de strijd tegen drugshandel en -gebruik.

Help de politie zelf ook: zie je iets verdachts, bel dan onmiddellijk 101. Twijfel niet om deze oproep te doen, de politie zal je dankbaar zijn!
Het algemene nummer van de PZ Rode (tel 02 363 73 83) is alleen voor administratieve zaken en voor de wijkagenten.